Proba har deltatt i produksjon av Bufdir-filmer om barnevernet

Bufdir har utgitt en informasjonsfilm film som tar for seg hvordan barneverntjenesten kan hjelpe nyankomne innvandrere , og hvilke gjennomgående problemstillinger barnevernet jobber med. Animasjonsfilmen, som er utgitt i tre versjoner med henholdsvis engelsk, arabisk og somalisk tale, er utviklet av Proba i samarbeid med Storm studios.

Den skal primært vises i transitt- og asylmottak. I tillegg kan filmen benyttes som del av kulturorienteringskurs som avholdes for kvoteflyktningen før de ankommer Norge. Bufdir presenterer filmen her. I tillegg ligger de på YouTube.