Godt besøkt frokostseminar om inkludering

Rundt 80 personer startet opp arbeidsuka si på mandag 9. desember ved å overvære Probas frokostseminar om inkludering, som er vår eksterne markering av bedriftens 10-årsjubileum. Det vellykkede arrangementet gikk av stabelen på Kulturhuset, som fristet med brødskiver, frukt og kaffe. Daglig leder Trude Thorbjørnsrud ønsket velkommen, og Proba-medarbeiderne Helene Berg, Anette Walstad Enes og Henrik Sætra belyste inkluderingstematikk fra tre ulike perspektiver.

Helene presenterte ulike perspektiver på tiltak for personer som står utenfor arbeidslivet, med vekt på Supported Employment.  Hvordan bør NAV, tiltaksleverandører og den enkelte jobbspesialist jobbe? Hun benyttet to av Probas prosjekter som illustrasjon på at ulike måter å jobbe på kan gi gode resultater.

Anette snakket om ulike aspekter ved integrering, og viste til erfaringer fra statlig initierte integreringstiltak. Henrik drøftet mer grunnleggende problemstillinger knyttet til inkludering og digitalisering, med utgangspunkt i begrepene «big data», maskinlæring, kunstig intelligens og algoritmer.

Dette er første gang Proba arrangerer et seminar av denne typen, og vi regner med at det ikke vil gå så mye som ti år til neste gang. Se bildereportasje nedenfor.

 

Trude ønsker velkommen.

 

Fra venstre: Henrik Sætra, Helene Berg, Trude Thorbjørnsen og Anette Walstad Enes.

 

 

Henrik illustrerer poenget at digital kompetanse, eller mangel på sådan, ikke bare er relevant når man har med eldre mennesker å gjøre.