Nytt prosjekt: Kartlegging av evalueringer

Proba samfunnsanalysen går nå i gang med en kartlegging for Kunnskapsdepartementet. I denne kartleggingen skal vi kartlegge de mest sentrale aktørenes behov for og bruk av evaluering av norsk forskning og høyere utdanning. Dette vil utgjøre deler av kunnskapsgrunnlaget for et utviklingsprosjekt initiert av Kunnskapsdepartementet, og som gjennomføres av en prosjektgruppe med deltakere fra Norges forskningsråd (Forskningsrådet), NOKUT, Universitets- og høgskolerådet (UHR), Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Olje- og energidepartementet (OED) og Norsk studentorganisasjon (NSO). Prosjektet avsluttes i september 2020, og prosjektleder i Proba er Henrik Skaug Sætra.