Velkommen, Kaja!

Vi ønsker Kaja Meeg Valvatne velkommen som ny medarbeider i Proba. Kaja har mastergrad i internasjonale studier fra Aarhus Universitet, med spesialisering i sosiologi. Hun skrev masteroppgave om ytre høyre-partiers diskurser og politikk knyttet til flyktningkrisen i 2015. Kaja kommer fra en stilling som forskningsassistent ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, hvor hun har fått erfaring med forskning og formidling, og jobbet med temaer som demokrati, global rettferdighet og bruk av ekspertkunnskap i politikkutvikling. I Proba vil Kaja jobbe med hele vår portefølje, og vil særlig være en ressurs på migrasjonsfeltet.

Vi ser frem til å jobbe sammen med Kaja, og ønsker velkommen til Proba.