Uncategorized

Evaluering av ordningen med stimuleringsmidler til kulturskoletilbud

Proba har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere ordningen..

Les mer