Ny medarbeider

Vi har fått ny kollega i Proba. Anette Walstad Enes er utdannet Cand.Polit med hovedfag i sammenliknende politikk. Hun har mange års erfaring fra Statistisk sentralbyrå, der hun blant annet har jobbet med statistikk og analyser om innvandring og integrering, og ledet en rekke prosjekter. Anette vil særlig bidra til å styrke Probas kompetanse på kvantitative analyser. Videre vil vi dra nytte av Anettes innsikt innen temaer som introduksjonsprogrammet, flyktninger og deres integrering i arbeidsliv og utdanning.

Tidligere har Anette også jobbet med analyser om inntektsulikheter, sosialhjelpsmottakere, lavinntekt og ulike fattigdomsmål.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med Anette, og ønsker velkommen til Proba!