Nytt prosjekt: Samarbeid mellom NAV og kommunene om introduksjonsprogram

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal vi kartlegge samarbeidet mellom NAV og kommunene om introduksjonsprogrammet. Kartleggingen skal både belyse omfanget av samarbeid, hva det samarbeides om, og i hvilke faser. Vi skal se på strukturnivå (samarbeidsavtaler og rutiner), individnivå – det vil si gjennomføringen av programmet for de enkelte deltakerne, og vi skal undersøke hvilke muligheter NAV har for å ha oversikt over egen involvering/innsats.

Kartleggingen skal gjøres ved hjelp av intervjuer i NAV fylkeskontorene og IMDis regionkontorer, samt en spørreundersøkelse til alle landets NAV-kontorer og ledere for introduksjonsprogrammene.

Kontaktperson hos Proba er Helene Berg