Evaluering av forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Proba i samarbeid med ISF evaluere et randomisert forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand (REFIN). Dette er et arbeidsrettet tiltak hvor deler av betalingen til tiltaksleverandørene vil være avhengig av resultatene – det vil si om deltakerne kommer i jobb.

Forsøket skal pågå i flere fylker over en periode på om lag tre år.

Proba og ISF skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet med å utforme forsøket. I evalueringen skal vi deretter undersøke de involverte aktørenes erfaringer med forsøket, effektene på overgang til arbeid, og samfunnsøkonomiske effekter.

Vi vil samle data ved hjelp av intervjuer og spørreundersøkelser, og gjennomføre en effektevaluering ved hjelp av registerdata etter forsøksperioden.

Kontaktperson for prosjektet er Helene Berg