Vi ønsker velkommen til ny kollega!

Tonje Bentzen startet i Proba denne uka. Hun har tidligere jobbet i barnevernstjenesten som nestleder og før det som rådgiver, og hun har erfaring som fagkonsulent innen arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Tonje har internasjonal erfaring, blant annet fra feltarbeid og utredningsarbeid fra flere afrikanske land, om temaer som kjønn/identitet, sosial endring og kvinnelig omskjæring. Tonje vil bidra til å styrke Proba på feltene barnevern, integrering, minoriteter og rus. Hun har særlig god kjennskap til kvalitative metoder. Vi er glade for at Tonje har valgt Proba, og ser frem til å jobbe sammen med henne!