Nytt prosjekt: Utredning om samlebegrepet «Press og kontroll»

Proba har blitt tildelt oppdraget med å utrede samlebegrepet «Press og kontroll». Formålet er å styrke begrepsforståelsen av økonomisk, ideologisk, eller religiøst press og kontroll mot diasporagrupper fra opprinnelseslandets myndigheter eller personer som kan opptre på deres vegne. Hensikten er å bidra til videre fenomenforståelse og kunnskapsutvikling, synliggjøre grensesnitt og samarbeidsmuligheter på tvers av ulike sektorer, og etablere et felles grunnlag for utvikling og gjennomføring av tiltak. Det skal også vurderes om det er hensiktsmessig å etablere en annen samlebetegnelse og definisjon enn «press og kontroll».

Oppdraget kan forstås som en oppfølging av rapporten Press og kontroll. En studie av økonomisk, ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge (Proba-rapport 2020-03), som kartla utbredelse av fenomenet. Planlagt ferdigstillelse er 31. mars 2022.

Prosjektleder og kontaktperson i Proba er Jens Plahte.