Velkommen tilbake til oss, Pia!

Vi ønsker Pia Dybvik Staalesen velkommen tilbake som medarbeider i Proba. Pia var ansatt hos oss fra 2010 til 2019, og etter en interessant og givende periode som fagsjef for Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune, har hun nå funnet veien tilbake til oss. Pia har arbeidet på en rekke prosjekter innenfor arbeids- og velferdsfeltet, og har god innsikt i både statlige og kommunale ansvarsområder og virkemidler innenfor dette feltet. I sin stilling som fagsjef har Pia hatt ansvar for ulike tverrfaglige oppgaver og prosesser, blant annet knyttet til plan- og strategiarbeid. Pia har god kjennskap til metoder for kartlegging og evaluering, kvalitative metoder, samt kompetanse på å utarbeide og gjennomføre spørreundersøkelser. Hun har erfaring både som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Pia har også erfaring med å tilrettelegge for og lede prosesser.