Velkommen, Anja!

Vi ønsker Anja Aaheim Naper velkommen som ny medarbeider i Proba. Hun er utdannet innenfor mediefag, og er i ferd med å ferdigstille sin PhD i sosialpolitikk. I avhandlingen har hun forsket på norsk, svensk og dansk innvandrings- og integreringspolitikk, ytringsklima, og mediedebatt. Som journalist har hun over flere år vært ansatt på et prosjekt om arbeidsinkludering. I doktoravhandlingen og i en rekke andre forskningsprosjekter har hun drevet med både kvantitativ innholdsanalyse og med kvalitativ tekstanalyse. Både som forsker og som journalist har hun jobbet mye med kvalitativ metode.