Tre nye medarbeidere i Proba

Anastasia Mokienko har Ph.D. i helseøkonomi, og skrev sin avhandling om organisering og insentiver i norsk helsevesenet. I sitt forskningsarbeid brukte hun samfunnsøkonomisk analyse med økonometriske metoder ved hjelp av STATA, og jobbet med kobling, bearbeiding og analyse av store registerdata. Hun har publisert flere fagfellevurderte forskningsartikler. I tillegg er hun sertifisert prosjektleder og kreativ prosessleder.

Lise Solvoll har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Tema for masteroppgaven var utdanning- og oppvekstvilkår for barn og unge i det nordlige Kenya, og inkluderte langvarig feltarbeid og intervjuer med barn og ungdom. Lise har erfaring med kvalitative metoder, og har bidratt som seminarleder i sosialantropologisk teori ved Universitetet i Bergen. Hun har også praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Gjennom arbeid som rådgiver i Røde Kors har Lise særlig kjennskap til frivillig sektor, organisasjonsarbeid og arbeid med sårbare barn og unge. Hun har også erfaring fra arbeid med undervisning og voksenopplæring for minoritetsspråklige i norsk og samfunnskunnskap.

Jacob Hystad er utdannet samfunnsviter fra Høgskolen på Vestlandet, med mastergrad i samfunnsarbeid. Masteroppgaven skrev han om samhandling og deltagelse på et gatelag (fotballag for mennesker med rusutfordringer), og oppgaven baserte seg på tre måneder deltagende observasjon. Tidligere har han blant annet jobbet som forsker i Tyrilistiftelsen. Gjennom arbeidet der har han opparbeidet inngående kunnskap om rusfeltet, ruspolitikk, TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) og spesialisthelsetjenesten, samt bruk av kvalitative metoder.

Vi ønsker velkommen ombord til Anastasia, Lise og Jacob!