Velkommen, Ane!

Vi ønsker Ane Fürst Juul velkommen som ny medarbeider i Proba. Ane er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo med spesialisering i offentlig politikk og administrasjon. Hun har særlig kjennskap til kommunal organisering og politiske prosesser, og skrev sin masteroppgave om politisk styring av kommunale virksomheter innenfor områdene integrering, helse og avfallshåndtering. Videre har hun god kjennskap til kommunal sektor fra arbeid som praksisstudent og rådgiver i KS. Der jobbet hun med faglig oppfølging og analyse av spørreundersøkelser knyttet til kommunale tjenester, behandling og visualisering av statistikk og metodefaglig oppfølging av Forskning- og utviklingsprosjekter. Hun har også erfaring med interessepolitisk arbeid knyttet til forskning og innovasjon i kommunesektoren og kompetanse innenfor kvantitativ og kvalitativ metode og analyse.