Lansering av Inn i jobb-prosjektet

KS lanserte 16. juni 2021 en forsterket innsats for å få flere unge inn i jobb. Prosjektet skal drives i samarbeid med NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor. Prosjektet er en pilot som i første omgang tilbys kommunene i tre regioner: Agder, Innlandet og Nordland. På lanseringen presenterte Proba kunnskapsgrunnlaget, og KS formidlet prosjektets mål, innhold og hvordan kommunene i de tre regionene kan melde seg på og delta i satsingen.

Inn i jobb skal gi drahjelp til kommunene i arbeidet med å utforske mulighetene som finnes for å få flere unge inn i ordinære kommunale jobber. Kommunene er en viktig arena for arbeidstrening og fagopplæring. Men for å lykkes med inkludering av unge til varige jobber, må kommunen som arbeidsgiver finne flere og nye måter å ta ansvar for inkludering til jobb – i tett samarbeid med aktørene i NAV og fylkeskommune med flere.

Se lanseringen og les omtale her.

Prosjektet og Probas bidrag var også en del av KS-podden Der livet leves. Hør episoden og les omtale her.