Nytt prosjekt: Landscape Report – Early antibiotic development

Som underleverandør til Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik ved Uppsala Universitet i Sverige skal Proba delta i prosjektet Landscape Report – Early antibiotic development. Formålet med prosjektet er å kartlegge ulike støtteordninger for tidlig-fase antibiotikautvikling i Europa og USA. Proba skal gjennomføre en litteraturstudie, en intervjuundersøkelse blant forskere og utviklere, og skal bidra i å utforme en spørreundersøkelse.

Prosjektleder i Proba er Jens Plahte, og Kaja Meeg Valvatne deltar også i det internasjonale prosjektteamet.