Vi søker nye medarbeidere. To ledige stillinger for samfunnsvitere

Proba er et tverrfaglig miljø som gjennomfører samfunnsvitenskapelige analyser, i hovedsak på oppdrag for kunder i offentlig sektor. Vi har mange oppdrag og ønsker å rekruttere flere dyktige medarbeidere som kan bidra til å utvikle oss videre.

De fleste av våre prosjekter omhandler temaer som arbeidsliv, integrering, utdanning, helse og offentlige velferdstiltak. Oppdragene består av evalueringer, utredninger og samfunnsøkonomiske analyser, i spennet fra empirisk og praktisk orienterte, til mer forskningsbaserte prosjekter. Vi ser ofte at prosjektene vi gjennomfører får betydning for politikkutforming.

Vi benytter både kvantitative og kvalitative metoder, og ofte en kombinasjon. Alle prosjekter utføres av team som settes sammen til det enkelte prosjekt. Vi er i dag tolv ansatte, med bakgrunn fra samfunnsøkonomi, statsvitenskap, samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi.

Vi ønsker nå å ansette to medarbeidere som har interesse for fagområdene vi jobber med. Den ene vi ansetter bør ha høy kompetanse innen statistisk og økonometrisk metode. Den andre bør være samfunnsviter med kvalitativ bakgrunn og interesse for å gjennomføre intervjuundersøkelser.

Vi ønsker:

Én medarbeider med høy kompetanse innen statistisk og økonometrisk metode. Vi ser etter deg som:

 • Har doktorgrad, fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi
 • Har erfaring med bruk av empiriske analyseverktøy (for eksempel Stata eller SPSS) og erfaring med kobling, bearbeiding og analyse av data fra surveys eller administrative registre.
 • Er faglig dyktig og har gode analytiske evner
 • Er interessert i å arbeide tverrfaglig
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ønsker å jobbe i og bidra til et kollektivt og uformelt arbeidsmiljø

Én medarbeider med samfunnsvitenskapelig bakgrunn som har faglig engasjement og kompetanse på kvalitativ metode. Vi ser etter deg som:

 • Har minimum mastergrad eller tilsvarende innen samfunnsvitenskapelige fag (gjerne doktorgrad).
 • Gjerne utredningserfaring og god kjennskap til offentlig sektor
 • Helst et par års arbeidserfaring etter studier
 • Er faglig dyktig og har gode analytiske evner
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ønsker å jobbe i og bidra til et kollektivt og uformelt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å jobbe i team sammen med dyktige kollegaer og med interessante problemstillinger.
 • Gode muligheter til å påvirke både egen arbeidssituasjon og utviklingen av selskapet som helhet.
 • Konkurransedyktige betingelser og likeverdig eierandel i selskapet.
 • Et trivelig, uformelt og høyt kvalifisert fagmiljø.

Vi ønsker en kort søknad i eget dokument, CV og vitnemål med karakterutskrift.  Alle søknader behandles konfidensielt. Hvis du har spørsmål om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du gjerne ta kontakt med Trude Thorbjørnsrud (416 07 426). Søknadsfristen er 31. mars.

Gå til Finn-annonsen for å sende inn søknad.