Velkommen, Stian!

Vi ønsker Stian Haugen velkommen som ny medarbeider i Proba. Stian har mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo, med en masteroppgave om Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND). Stian har siden 2007 jobbet med jobbet med rus- og avhengighetsproblematikk i privat og offentlig sektor. Han kommer nå fra en stilling som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, og har bred kompetanse knyttet til blant annet avrusning og behandling, overdoseproblematikk og penge- og dataspillproblemer. Han har de siste årene i særlig grad jobbet med utvikling av Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Stian har i tillegg vært forfatter og medforfatter på to bøker: Endring fra innsiden (Gyldendal Akademisk, 2013) og Samspill (Cappelen Damm Undervisning, 2017). I Proba vil Stian jobbe med hele vår portefølje, og vil særlig være en ressurs på helsefeltet.

Vi ser frem til å jobbe sammen med Stian, og ønsker velkommen til Proba.