Intervju med Helene Berg om private og offentlige arbeidsrettede tiltak i KAI-podden

Forsker ved Proba, Helene Berg, intervjues om private og offentlige arbeidsrettede tiltak i podcasten «KAI-podden» hos Kompetansesenter for arbeidsinkludering ved OsloMet. Hun har i mange prosjekter studert hvordan slike tiltak drives, og hva som er fordeler og ulemper med at NAV selv leverer tiltak og at eksterne tiltaksleverandører gjør det.

Programleder Lars Inge Terum, som er professor ved OsloMet, stiller spørsmålet om de arbeidsrettede tiltakene totalt sett gir økt sysselsetting. Spiller det noen rolle om det skjer i offentlig eller privat regi? Hvilken betydning har konkurranse om å levere tjenestene?

Berg forteller at det er utfordrende for forskningen å besvare mange av de store spørsmålene. Hun svarer blant annet ved å stille et spørsmål tilbake: Er det kanskje til syvende og sist menneskene som jobber med tiltakene som utgjør den store forskjellen?

Podcasten kan du lytte til her.

KAI-poddens hjemmeside finner du her.