Nytt prosjekt: Kartlegging av husvikartjenester i kommunene

På oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet har Proba fått i oppdrag å kartlegge husvikartjenester i kommunene. Vi skal kartlegge om og eventuelt hvordan kommunene i dag yter tjenester som husvikarordninger gjorde tidligere. Kartleggingen skal vise alternativer for innretning og utforming av ordningen, og gi grunnlag for vurdering av en ny ordning for å dekke dette behovet. Prosjektet skal ferdigstilles innen desember 2020. Prosjektleder i Proba er Anette Walstad Enes.