Nytt prosjekt: Forprosjekt Evaluering av Kompetansepluss

På oppdrag for Kompetanse Norge og i samarbeid med Øystein Hernæs ved Frisch-senteret skal Proba gjennomføre et forprosjekt for evaluering av Kompetansepluss.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning med mål om at flere kan ta del i opplæring og utdanning, og at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter. I prosjektet skal vi belyse hvordan Kompetansepluss kan evalueres, både løpende og i form av enkeltstående analyser.

Formålet med prosjektet er å utarbeide forslag til forskningsdesign for å belyse effekter av eksisterende ordning – både effekter på sysselsetting og på andre levekårsområder. En sentral oppgave blir å vurdere hvordan man kan måle og evaluere hvorvidt færre faller ut av arbeidslivet som et resultat av Kompetansepluss.

Forprosjektet skal lede til anbefaling om evalueringsdesign, herunder hva ulike metoder kan og ikke kan belyse, og hvilke ressurser og hvor lang tid de vil kreve.

For å gjennomføre prosjektet vil vi gjøre en dokument- og litteraturstudie, intervjue kurstilbydere, etterspørrere og kursdeltakere, samt arrangere et arbeidsseminar.

Prosjektleder og kontaktperson ved Proba er Helene Berg.