Nytt prosjekt: Opplæring og kompetanseheving for bedriftshelsetjenesten

Vi har fått i oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet å utrede ulike modeller for opplæring og kompetanseheving for bedriftshelsetjenesten. Utredningen skal inngå i grunnlag for et utviklingsprosjekt for forenklinger og endringer i bedriftshelsetjenesteordningen som departementet har ansvar for. Utredningen skal gjennomføres innen 1. september 2020. Prosjektleder er Audun Gleinsvik.