Tre rammeavtaler med NAV

NAV har inngått rammeavtaler med forsknings- og utredningsmiljøer på ulike fagområder. Innenfor rammeavtalene lyses det ut prosjekter som miljøer med rammeavtale kan konkurrere om. Rammeavtalene gjelder i fire år.

Proba har i samarbeid med Frischsenteret og Arbeidsforskningsinstituttet/OsloMet fått rammeavtaler på følgende områder:

  • Evalueringer og kartlegginger (med AFI)
  • Forsøk og utprøvinger (med Frisch)
  • Effektanalyser (med Frisch)

Vi er stolte over å ha fått rammeavtale på alle tre områdene og ikke minst over å være på teamene som ble rangert blant de beste på kvalitet! Vi ser også frem til mer samarbeid med både Frischsenteret og Arbeidsforskningsinstituttet.