Resultater av oppfølgingstiltak

Proba har fått et nytt prosjekt for Arbeids- og sosialdepartementet. Vi skal undersøke resultater av det NAVs nye anbudsbaserte oppfølgingstiltak. Oppfølging er er et tiltak for brukere som trenger støtte for å skaffe eller beholde en jobb, og som har behov for omfattende oppfølging. Vi skal sammenlikne Oppfølging med de tiltakene det erstattet, og med oppfølging i NAVs egen regi («Utvidet oppfølging i NAV»). Vi skal se på overgang til arbeid for deltakerne, årsaker til resultatene og effektivitet. Vi bruker i hovedsak registerdata, men også spørreundersøkelser og intervjuer. Prosjektet skal foregå frem til 2018.

Nylig har vi også evaluert anskaffelsen av de nye tiltakene Avklaring og Oppfølging. Det blir spennende å fortsette med et prosjekt innenfor samme felt!

Kontaktperson for oppdraget hos Proba er Helene Berg.