Proba på Arendalsuka: Modeller for etterutdanningsreform

Audun Gleinsvik fra Proba presenterer i dag en ny rapport, Modeller for etterutdanningsreform, på Arendalsuka.

Om rapporten:

Det er bred enighet om at Norge har behov for å styrke etter- og videreutdanning (EVU), men foreløpig er det mangel på tiltak, særlig for hvordan man kan styrke finansieringen av EVU. Rapporten er utformet på oppdrag fra Unio. Den presenterer hovedfunn i forskning om EVU og en del fakta om EVU i Norge. Både ansatte/individer, virksomheter og samfunnet forøvrig får fordeler av EVU. Da bør de også bidra til finansieringen. Omfanget av EVU er stort. Vi anslår at deltagelse i slik opplæring tilsvarer omlag 65 000 årsverk. En statlig støtte som dekker en betydelig del av inntektstapet knyttet til denne deltagelse vil innebære sterk økning av offentlige utgifter. Vi foreslår at man lager støtteordninger rettet mot å støtte EVU-tiltak som det kan være vanskelig å finansiere på andre måter.

Hele rapporten kan du lese her.