Ny daglig leder i Proba

Lars-Erik Becken har sagt opp sin stilling i Proba, med siste arbeidsdag 31. mai. Lars-Erik var med på å stifte Proba i 2009, og har i hele perioden vært daglig leder. Han har vært en uvurderlig ressurs for selskapet. Lars-Erik har lagt ned stor arbeidsinnsats og bidratt med faglig tyngde, og vært en inspirasjonskilde for oss alle. Det er derfor et tap for Proba at han slutter, men vi vil ønske ham lykke til i ny stilling i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samtidig kan vi formidle den gledelige nyheten at Trude Thorbjørnsrud har sagt ja til å overta som daglig leder. Trude har jobbet i Proba siden 2012. Hun er en av seniorene i selskapet, er sosialantropolog av utdanning og har bred kompetanse innenfor velferdsfeltet. Trude har sittet i Probas styre de siste årene, og er en erfaren prosjektleder. Hun har lang erfaring fra prosjektarbeid også fra tidligere stilling i Econ Pöyry, og hun har erfaring fra offentlig forvaltning gjennom tidligere arbeidsforhold i Arbeids- og sosialdepartementet.

Med ansettelsen av Trude som ny daglig leder, er vi trygge på at Proba vil utvikle seg videre som kunnskapsbedrift.