Dokumentasjonsbistand om utsatte barn og unge

Proba skal dokumentere innspill fra en workshop om hvordan offentlige sektorer bedre kan samarbeide om utsatte barn og unge.

For å redusere unges frafall i skole og arbeid er det opprettet et samarbeid på tvers av offentlige sektorer, kalt 0 – 24 samarbeidet. Samarbeidet skal bidra til å avdekke felles utfordringer og fremme felles tiltak og strategier for bedre oppfølging av utsatte barn og unge. For å ha tilstrekkelig kunnskap om eventuelle utfordringer knyttet til samhandling mellom sektorene er det gjennomført en workshop med brukerorganisasjoner i april 2017. På oppdrag fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet bistår Proba med å dokumentere brukererfaringer og brukerkunnskap, og skal formidle dette i en rapport som skal være klar i mai 2017.