Evaluering av Staped

Statped har vært gjennom en fireårig omstillingsprosess, og Proba har i samarbeid med Deloitte fått i oppdrag å evaluere omstillingsprosessen samt resultater av omstillingen. Vi gjennomfører intervjuer og spørreundersøkelse på hovedkontoret og i regionene, samt med samarbeidspartnere (PPT/kommunene) og sentrale brukergrupper. Evalueringen skal være ferdig sommeren 2017. Proba er underleverandør til Deloitte i prosjektet.

Kontaktperson i Proba er Trude Thorbjørnsrud.