Ny rapport om anskaffelse av avklarings- og oppfølgingstiltak

Høsten 2014 ble fire tidligere NAV-tiltak slått sammen til to: Avklaring og oppfølging. Begge er nå anskaffet ved anbudskonkurranse. Proba evaluerer selve anskaffelsene på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. I den første fasen av evalueringen har vi vurdert hvorvidt Arbeids- og velferdsetatens planer og opplegg for anskaffelsen har ivaretatt formålet med reformen.

Delrapport 1 finner du her.

Kontaktperson for rapporten er Helene Berg, hb@proba.no, 977 04 170