Ny medarbeider i Proba!

Hilde Kullerud er sosiolog. Hun har tatt utdanningen sin ved London School of Economics (LSE) og Universitetet i Oslo. Hun har også journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo. Hilde har tidligere jobbet som programrådgiver i introduksjonsprogrammet i bydel Gamle Oslo, hvor hun har veiledet flyktninger som skal komme i jobb eller utdanning. Hilde har også vært forskningsassistent ved Institutt for samfunnsforskning, og hun har erfaring som journalist og kommunikasjonsrådgiver. Vi gleder oss til å jobbe sammen med Hilde!