To oppdrag for Sametinget

Som del av rammeavtalen vi har med Sametinget skal vi evaluere tilskudd til samisk bokbussdrift og tilskudd til samisk høyere utdanning. Prosjektleder for begge prosjektene er Noodt og Reiding, Proba er underleverandør. Kontaktperson hos Proba er Pia Dybvik Staalesen