Opplæringskontorenes rolle og finansiering – fra lanseringskonferansen

Proba samfunnsanalyse fikk i oppdrag fra NHOs «Yrkesfag 2020» å vurdere rollen og finansieringen til opplæringskontorene. Oppdraget har bestått av en spørreundersøkelsen til alle opplæringskontorene og en casestudie i tre fylker. Vedlagt ligger presentasjonen som ble holdt på lanseringskonferansen den 9. september. Rapporten finner du her.

Presentasjon lanseringskonferanse

Kontaktperson for oppdraget er Lars-Erik Becken.