Proba skal evaluere Alor-nettverkene

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet fått i oppdrag å evaluere alor-nettverkene i Norge. Det første alor-nettverket ble etablert ved KoRus vest i Stavanger ved Rogaland A-senter i samarbeid med AKAN i 2006. I dag finnes det til sammen 8 regionale alor-nettverk. Nettverkene har i oppgave å legge til rette for møteplasser mellom ressurspersoner i bedrifter og foredragsholdere fra fagmiljøer innenfor rusfeltet. Målsettingen er å tilby et sted hvor bedrifter kan få kunnskap om, og diskutere, problemstillinger knyttet til arbeidsliv og rus.

Evalueringen skal omfatte både en prosessevaluering og en resultatevaluering. Den prosessorienterte delen av evalueringen vil identifisere, analysere og drøfte de ulike organisatoriske virkemidlene knyttet til organisering, læringssystemer og samarbeid. Den resultatorienterte delen vil gi kunnskap om hvilke resultater modellen har bidratt til, både på individnivå (for deltakerne) og på systemnivå (virksomhetene). Evalueringen vil også peke på videre utviklingsmuligheter for alor nettverkene.

Kontakperson hos Proba er Elise Wedde.