Nytt prosjekt: Analyse av individ- og prosjektrapporteringer fra Jobbsjansen for 2015

Som en del av rammeavtalen vi har for IMDi, har vi fått i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse om deltakerne i Jobbsjansen for 2015 og analysere rapporteringen fra kommunene med Jobbsjansen. I prosjektet skal vi undersøke sammenhenger mellom måloppnåelse og kjennetegn ved deltakerne og innholdet i programmet.

Kontaktperson er Synne Klingenberg.