Nytt prosjekt: Bistand til Rettighetsutvalget – samfunnsøkonomiske analyser

Rettighetsutvalget skal foreslå mål og tiltak for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming, som likestilling, likeverd, selvbestemmelse og deltakelse og integrering. Proba skal bistå utvalgets sekretariat i to faser: I den første fasen med en innledende vurdering for kunne å sortere og rangere tiltak som skal vurderes videre, og i den andre fasen beregne samfunnsøkonomiske konsekvenser av utvalgets endelige forslag.

Kontaktperson hos Proba er Synne Klingenberg