To nye medarbeidere!

Velkommen til Saliha El-Amrani og Rune Busch som har første arbeidsdag i Proba i dag.

Saliha er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med fordypning i makroøkonomi. Hun skrev masteroppgave om sammenhengen mellom valutakursvolatilitet og fluktuasjoner i handelsstrømmer. Saliha har erfaring fra Norges Bank, som personlig intervjuer i Statistisk sentralbyrå, samt som studentassistent ved Handelshøyskolen.

Rune har master i statsvitenskap med fordypning i forskningsmetode og statistikk fra Universitetet i Oslo. I masteroppgaven forsket han på effekter av institusjonell organisering på politiske, sosiale og økonomiske forhold. Han har blant annet erfaring som førstekonsulent fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Vi gleder oss til å jobbe med Saliha og Rune!