Nytt prosjekt: Evaluering av Groruddalssatsingen

Proba, Agenda Kaupang og Civitas har fått i oppdrag fra Oslo kommune å gjennomføre en sluttevaluering av Groruddals­satsingen, med Agenda som oppdragstaker.

Evalueringen skal gi svar på følgende tre problemstillinger: 1. I hvilken grad har innsatsen bidratt til å nå satsingens mål?, 2. Hvilke eventuelle andre virkninger har satsingen hatt? og 3. I hvilken grad er det sannsynlig at satsingen vil gi varige virkninger utover programperioden?

Vi skal gjennom spørreundersøkelser, registeranalyser, intervjuer og dialogkonferanser/workshop høsten 2015 og vinteren 2016 svare på oppdragets problemstillinger. Områdeløftene skal vies særskilt oppmerksomhet i evalueringen. Sluttrapport foreligger innen 1. mai 2016

Kontaktperson hos Proba er Lars-Erik Becken