Nytt prosjekt og rammeavtale for konsekvensutredninger

Rammeavtale med Direktoratet for Byggkvalitet:

Proba har i samarbeid med Holte Consulting fått rammeavtale på konsekvensutredninger av endringer i byggeforskrifter. Avtalen gjelder for to år med mulighet for forlengelse.

Evaluering av Musikkutstyrsordningen:

Musikkutstyrsordningen gir tilskudd til utsyr og akustiske tiltak for øvings- og framføringslokaler for rytmisk musikk. Blant spørsmålene i evalueringen er om ordningen bør utvides til alle musikksjangre og om ansvaret for forvaltningen bør flyttes. Evalueringen er for en stor del basert på intervjuer med aktører i musikklivet.