Ny ansatt i Proba

Marianne Inèz Lien er sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med prosjekter innen sosial ulikhet i helse og institusjonssosiologi og har bred kunnskap om helseforetak og organisering i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

I sitt doktorgradsarbeid har hun forsket på helsepersonells erfaringer med å kommunisere med mannlige og kvinnelige kreftpasienter/pårørende. Marianne har vært koordinator for nettverk for likestillingsforskning ved Universitetet i Oslo og har deltatt i internasjonale og nordiske forskernettverk.

Vi gleder oss over å ha fått en ny kollega, og ser frem til å jobbe sammen med Marianne!