Vi har evaluert Kulturrådets satsning på digital infrastruktur

Kulturrådets satsing på digital infrastruktur for museer har stort sett vært vellykket, slår evalueringen fast. Evalueringen etterlyser likevel at Kulturrådet tar en klarere stra­tegisk rolle.

Proba samfunnsanalyse og Devoteam har gjennomført evalueringen på oppdrag for Kulturrådet.

Les rapporten her

Kontaktperson i Proba er Audun Gleinsvik