Ny rapport om Husbankens kommunesatsing, i samarbeid med FAFO

I 2009 startet Husbanken et målrettet samarbeid med kommuner med store boligsosiale utfordringer. Proba har i samarbeid med Fafo evaluert satsingen, med Arne Backer Grønningsæter i Fafo som prosjektleder. Rapporten viser at Husbankens kommunesatsing har bidratt til å sette boligsosiale perspektiver og arbeidsmåter på dagsorden i de aktuelle kommunene. Det har skjedd kompetanseheving og organisasjonsendringer lokalt som vil være viktige for framtidas boligsosiale arbeid i kommunene. Rapporten viser at langsiktighet og bevisst arbeid, med forankring på høyt nivå, er viktige faktorer for å lykkes. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fafo-rapporten kan leses her. Kontaktperson for Proba er Lars-Erik Becken.