Prosjekt om boforhold for personer med nedsatt funksjonsevne

Proba har fått et nytt oppdrag for Deltasenteret, som er del Bufetat. Prosjektet er en kunnskapsinnhenting der vi gjør opp status for 2014 om boforhold for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi skal også etablere sentrale indikatorer og indentifisere kunnskapshull.