Nytt prosjekt om Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt

Norsk kulturfond har i perioden 2008 – 2011 gitt støtte til de to dokumentasjonsprosjektene Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt. Støtten inngår blant virkemidlene for å øke kunnskapen i Norsk scenekunst som det fra politisk hold er påpekt et behov for.

Sceneweb er en nasjonal database for arkivering av dokumentasjonsmateriale om norsk scenekunst som eies av Stiftelsen Danse- og teatersentrum (DTS). Tjenesten gir en oversikt over noe av det som spilles på norske scener i dag og fungerer i tillegg som et historisk arkiv.

Danseinformasjonens historieprosjekt ble startet i 2008 av Senter for Dansekunst (senere Danseinformasjonen). Prosjektet har som formål å bygge opp en samling av kilder om norsk dansekunst i frifeltet i årene 1960-1995. Sentralt i prosjektet står gjennomføringen av 50 videointervjuer med sentrale aktører fra perioden. I tillegg samler og digitaliserer prosjektet arkivene til grupper og privatpersoner, slik at bilder, video, program, presseklipp og annen dokumentasjon skal bli bevart og tilgjengelig for framtiden.

Proba skal på oppdrag fra Kulturrådet gjennomføre en evaluering av de to dokumentasjonsprosjektene. Formålet med evalueringen er å gi et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å styrke dokumentasjonen av scenekunst i Norge. Evalueringen skal rette seg inn mot å vurdere organisering, tekniske løsninger og kompetanseprofil i lys av prosjektenes målsettinger.

Kontaktperson: Elise Wedde