Ny medarbeider i Proba

Elise Wedde er sosiolog fra Universitetet i Oslo og North Western University i Chicago. Hun har spesialisert seg på utvikling av metodedesign, spørreskjemametodikk, kvantitativ og kvalitativ metode.

Elise har gjennom arbeidserfaring fra blant annet SSB, TNS Gallup og Perduco/Perduco Kultur tilegnet seg bred erfaring med gjennomføring av utredninger, kartlegginger og analyse innen politikk, samfunn og kulturfeltet.

Vi i Proba gleder oss til å jobbe sammen med Elise!