Evaluering av forsøk med gratisplass i SFO

Proba skal følgeevaluere et forsøk med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen ved Mortensrud skole. Studien gjennomføres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Før forsøket startet hadde skolen en svært lav andel elever i aktivitetsskolen. Svært mange av elevene har et annet morsmål enn norsk. Forsøket med graits deltidsplass er ment både å påvirke elevenes læringsresultater, og å bidra til økt integrering av barn og foreldre. Evalueringen baseres på kvalitative intervjuer med foreldre, elever, ansatte ved skolen og aktivitetsskolen, spørreundersøkelser til foreldre og på data fra Skoleporten, GSI og kartleggingsprøver.

Prosjektleder hos Proba er Trude Thorbjørnsrud.