Ny ansatt hos Proba

Øyvind Bugge Solheim er statsviter med master fra Universitetet i Oslo. I masteroppgaven studerte han stemmegivning på Stortinget basert på statistisk analyse.  Øyvind har i tillegg hele to bachelorgrader – en i internasjonale studier og en i historie.

Tidligere har Øyvind hatt deltidsstilling som researcher hos Oxford Research. Han er også politisk aktiv og var valgkampsekretær for SU i forbindelse med stortingsvalget 2013.

Øyvind har spesielt god kompetanse i kvantitativ metode, noe Proba vil dra god nytte av. Vi er stolte over at Øyvind har valgt Proba, og gleder oss til å jobbe sammen med ham!