Nytt prosjekt om karrieresentre som virkemiddel

Proba skal i samarbeid med Damvad vurdere bruken av karrieresentre som virkemiddel i utdannings- og arbeidsmarkedspolitikken. Hensikten med oppdraget er å fremskaffe kunnskap om karrieresentrenes rolle og betydning for karriereveiledningsfeltet generelt, og belyse nytten av å investere i karrieresentre ved å se på resultater og effekter av sentrenes arbeid.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Arbeidsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Kontaktperson for oppdraget hos Proba er Lars-Erik Becken