Nytt prosjekt om videregående opplæring for arbeidssøkere og på arbeidsplassen

Evaluering av forsøksordninger med videregående opplæring for arbeidssøkere og på arbeidsplassen. Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet igangsatt utprøving av to forsøksordninger med videregående opplæring for voksne. Den ene gjelder utprøving for arbeidssøkere, mens den andre er på arbeidsplasser for ufaglærte i helse- og omsorgssektoren og barnehagesektoren.

Vi skal beskrive modellene for opplæring som er valgt i forsøksfylkene. I tillegg skal vi vurdere om det er sider ved dagens regelverk som hindrer eller vanskeliggjør å gi videregående opplæring for voksne (i eller utenfor arbeidslivet). Til slutt skal vi vurdere den økonomiske bærekraften av opplæringsmodellene innenfor dagens finansieringsordninger for videregående opplæring av voksne med og uten rett.

Oppdraget avsluttes med en rapport høsten 2014.

Kontaktperson i Proba: Lars-Erik Becken