Vil du delta i et forskningsprosjekt blant NAVs brukere om digital aktivitetsplan?

Hei!

NAV-veilederen din har gitt deg link til denne informasjonen fordi vi ønsker å intervjue personer som har brukt NAVs digitale aktivitetsplan, for eksempel til å sende eller lese melding til NAV, legge inn aktiviteter eller annet. Vi håper du kan stille opp til et telefonintervju for å gi oss tilbakemeldinger om hvordan denne tjenesten fungerer! Du behøver ikke å ha brukt aktivitetsplanen mye for å delta i intervjuet. Deltakerne får et Universal gavekort på 250 kroner.

Du kan melde deg ved å sende en e-post til hb@proba.no eller ringe 97 70 41 70.

Les først informasjonen nedenfor, som handler om prosjektet og personvernet.

 

——————————————————————————————————–

 

De siste årene har NAV tatt i bruk nye digitale tjenester. En av de viktigste er digital aktivitetsplan, og formålet med denne undersøkelsen er å gi kunnskap som NAV kan bruke i videreutvikling av slike tjenester og verktøy.

Proba samfunnsanalyse gjennomfører prosjektet, som er finansiert av forskningsmidler fra NAV. Vi skal intervjuer NAV-ledere, NAV-veiledere og brukere ved 6 NAV-kontorer i Norge – ca. 10 brukere ved hvert av NAV-kontorene.

Vi har bedt NAV-veiledere om å formidle informasjon til de som kan være aktuelle for oss å intervjue. For å bli med på prosjektet må du gi oss lov til å bruke informasjonen om deg. Det gjør du ved å sende en e-post til hb@proba.no, så vi kan avtale et tidspunkt som passer for deg.

Hva betyr det for deg å delta i forskningsprosjektet?

Intervjuene vil foregå på telefon, og vil ta under én time. Som deltaker får du et Universal gavekort på 250 kroner.

Vi vil stille deg spørsmål om hvor mye eller lite du har brukt den digitale aktivitetsplanen, hvordan det fungerer, og hvilken kommunikasjon du har med veilederen din gjennom ulike kanaler – digitalt, møter på NAV-kontoret eller på andre måter.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta. Hvis du sier ja til å delta, kan du når som helst trekke deg eller ombestemme deg.  Da vil vi slette all informasjonen vi har om deg. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller påvirke forholdet ditt til NAV hvis du ikke vil delta eller senere trekker deg.

Hva skjer med informasjonen du gir oss?

Under intervjuet vil vi notere det du forteller oss i et referat. Vi vil ikke notere navnet eller telefonnummeret ditt i referatet. Vi skal skrive en rapport fra undersøkelsen, der vi skal oppsummere det vi finner ut i intervjuene. Det vil ikke være mulig å kjenne igjen deg eller NAV-kontoret i denne rapporten.

Det er bare forskerne i Proba som har tilgang til referatene. Informasjonen blir kryptert og lagres med høy grad av sikkerhet. Referatene blir slettet når prosjektet er ferdig – etter planen i juni 2021.

Vi vil bare bruke opplysningene vi får fra deg i intervjuet til det formålet vi har fortalt om her. Vi følger reglene for personvern, og behandler opplysningene du gir oss konfidensielt. Det betyr at ingen andre vil ha tilgang til opplysningene – heller ikke NAV.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Norsk senter for forskningsdata AS – har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet følger reglene for personvern.

Hvor kan du finne ut mer?

Hvis du vil avtale intervju, har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Prosjektleder i Proba: Helene Berg, på e-post hb@proba.no eller telefon 97 70 41 70