Spørreundersøkelse til deltakere på oppfølgingstiltaket REFINO

Du har fått link til denne informasjonen fordi du deltar i oppfølgingstiltaket «REFINO». Vi ønsker å gjennomføre en kort spørreundersøkelse blant deltakere på dette tiltaket, for å sammenligne det med det vanlige Oppfølgingstiltaket.

Dersom du ønsker å delta, vil du svare på 4 spørsmål. Alle som deltar, er med i trekningen av et gavekort på 500 kroner.

Du kan delta ved å klikke på denne lenken:  https://svar.proba.no/LinkCollector?key=X9YVX3F6JP3J

Les først informasjonen nedenfor, som handler om prosjektet og personvernet.

Personvern

Proba samfunnsanalyse evaluerer forsøket med Refino på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Refino står for «resultatbasert finansering av oppfølgingstiltak». Formålet med denne delen av undersøkelsen er å måle hva som eventuelt er forskjellene mellom dette tiltaket og det vanlige oppfølgingstiltaket, og spørreundersøkelsen er én av flere datakilder vi bruker til det.

Hva innebærer det for deg å delta?

Dersom du ønsker å delta, vil du svare på 4 spørsmål. Alle som deltar, er med i trekningen av et gavekort på 500 kroner.

Spørsmålene er:

  • Bostedsfylke
  • Har du en jobb med lønn i dag (mens du deltar i tiltaket)?
  • Hvor mange ganger har du hatt kontakt med veilederen din i tiltaket den siste måneden?
  • Hvis du ønsker å delta i trekning av et gavekort på 500 kroner, skriv telefonnummeret ditt her:
Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for ditt forhold til tiltaksbedriften eller NAV hvis du ikke vil delta. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn.

Hva skjer med informasjonen du gir oss?

Vi vil bare bruke opplysningene vi får fra deg til det vi har fortalt om i dette skrivet. Vi følger reglene for personvern, og behandler opplysningene konfidensielt. Det betyr at ingen andre enn forskerne i Proba vil ha tilgang til opplysningene. Vi benytter verktøyet SurveyXact til å gjennomføre undersøkelsen. De vil følge de samme reglene som vi har beskrevet her.

Vi skal skrive en rapport fra undersøkelsen, der vi skal oppsummere det vi finner ut. Det vil ikke være mulig å kjenne deg igjen i denne rapporten.

Dine rettigheter

Hvis du deltar i undersøkelsen kan du når som helst be om å få vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du kan få utlevert kopi av opplysningene. Du kan når som helst be oss om å rette på opplysningene, eller slette dem helt. Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler opplysningene om deg, kan du klage til personvernombudet eller Datatilsynet.

Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan du finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med prosjektleder i Proba, Helene Berg (hb@proba.no , 97 70 41 70)